Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Utrecht
Match criteria
Regio
  • Utrecht

Service Engineer Mechanisch

Functie omschrijving

Positie van de functie in de organisatie
De Service Engineer Mechanisch rapporteert aan de Manager Service.

Inhoud van de functie
Het op correcte wijze verhelpen van zowel mechanische als elektrische storingen en het uitvoeren van onderhoud aan alle door onze opdrachtgever opgedragen noodstroom installaties.

Typering van de activiteiten
Onderstaande beschrijving is slechts een typering van de werkzaamheden en niet een uitputtende opsomming. De vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren.

a. Algemeen
De Service Engineer mechanisch verzorgt volwaardig de uitvoering van het traject van service, onderhoud en het opheffen van storingen aan installaties bij klanten. Hij onderhoudt de contacten met klanten en voert de bijbehorende administratie, zoals service rapportages, inspectierapporten, etc. De medewerker wordt geacht bekend te zijn en zich te houden aan de VGM- en Kwaliteitsregels, zoals deze zijn verwoord in het VCA- en Kwaliteit handboek.

b. Werkzaamheden
• Voert zelfstandig periodiek en regulier onderhoud uit aan noodstroominstallaties (diesel aggregaten)
• Is extern het eerste aanspreekpunt en draagt zorg voor klanttevredenheid
• Administreert bevindingen in service- en inspectierapporten ten behoeve van facturatie en offertes
• Voert reparatie- en revisiewerkzaamheden uit aan noodstroominstallaties
• Ondersteunt bij de plaatsing en inbedrijfstelling van noodstroominstallaties
• Verzorgt storingsdienst buiten kantooruren
• Levert support aan binnendienst medewerkers bij aanname van storingen
• Lost storingen op bij opdrachtgevers
• Zoekt zelfstandig oplossingen in documentatie of bij derden
• Adviseert bij opvolging van storingen en onderhoud, in overleg met binnendienst
• Bestelt benodigde materialen via binnendienst
• Ziet toe op een correcte verantwoording van kosten.
• Voert werkplekinspecties uit

c. Overige taken
• Beheert de voorraden op de service locatie
• Woont noodzakelijke vergaderingen bij
• Voert verder alle taken uit, welke het management in redelijkheid op kan dragen.
• Draagt verbetermogelijkheden aan

d. Milieu gerelateerde taken
• Draagt bij in het scheiden van afval
• Zorgt voor het correct afvoeren van milieu gevaarlijk afval
• Meldt (milieu)incidenten, emissies, lekkages, etc. en treedt handelend op
• Werk uitvoeren met inachtneming van het milieu (geen extra kilometers rijden, kiezen voor milieuvriendelijke toepassingen etc.)

Functiekarakteristieken

Complexiteit

De functie is vooral gericht op technische uitvoering, waarbij het belang van de klant voorop staat. Alle producten en werkzaamheden moeten in onderlinge samenhang worden overzien. In dat licht moet snel gereageerd en gehandeld worden. Regelmatig is sprake van tijdsdruk. De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan een MTS-diploma en het bijhouden van vakkennis door middel van vakliteratuur e.d.

Zelfstandigheid

Werkt binnen het kader van een door de service coördinator opgestelde planning. Werkt geregeld met weinig instructies. Vooral oplossingen in bijzondere situaties vereisen inzicht en initiatief en regelmatig is improviseren gewenst. In de rapportage kunnen onderzoeken of adviezen geïnitieerd worden. De zelf op te lossen vaktechnische problemen kunnen soms complex van aard zijn en overleg vergen.

Afbreukrisico

Verkeerde indicaties of adviezen kunnen consequenties hebben voor de werking van de installatie. Onzorgvuldigheden in de uitvoering van werkzaamheden kunnen leiden tot directe stagnatie in productie of tot indirecte (financiële) gevolgschade.

Fysieke Aspecten

Werkt op locatie, onder wisselende omstandigheden, waarbij de eigen veiligheid en die van de omgeving in acht dient te worden genomen. De functie vraagt een flexibele opstelling qua arbeidsuren.

Functie eisen

Opleidingsniveau en competenties

a. Opleidingsniveau
• MTS voertuigtechniek of elektrotechniek
• Meerdere jaren ervaring met noodstroominstallaties (aggregaten)

b. Beheerst
• Vakkennis motoren
• Vakkennis generatoren
• Engels

c. Competenties
• Je bent loyaal
• Je bent planmatig ingesteld en klantgericht.
• Je kunt zelfstandig werken, prioriteiten stellen en geconcentreerd blijven op de doelstellingen.
• Je hebt een goed inschattingsvermogen over de haalbaarheid van werkzaamheden.
• Je beschikt ook over voldoende verantwoordelijkheidsgevoel en je kunt tegen een stootje.
• Je beschikt over veiligheidsbewustzijn
• Je beschikt over milieubewustzijn
• Meertaligheid is een pluspunt.

Bedrijfsprofiel

Werken bij onze opdrachtgever betekent dat je terechtkomt in een dynamisch en plezierige werkomgeving met enthousiaste collega’s. Ze bieden ruimte voor jouw ontwikkeling en ondersteunen dat met diverse opleidingstrajecten.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de ABU CAO, waarbij wij de emolumenten aanhouden conform de inlenersbeloning van onze opdrachtgevers en tevens aangevuld met diens eigen regelingen (zoals bijvoorbeeld een bedrijfsauto, werkkleding en een collectieve ziektekostenverzekering) en VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

De volgende zes onderdelen in de ABU CAO valt onder de inlenersbeloning:

  • Geldende periodeloon in de schaal
  • ATV/ADV
  • Toeslagen
  • Initiële loonsverhoging
  • Kostenvergoedingen
  • Periodieken

Interesse?

Enthousiast om aan de slag te gaan? Reageer dan snel door middel van de solliciteer button. Heb je vragen of wil je meer informatie? Bel of stuur ons een WhatsApp 088-0101300.

Contactpersoon

Luke Arens | LA

©De Technische Detacheerder B.V. - 2022
De Technische Detacheerder B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.